LEMEM-8011筆電畫面異常

圖片這台LEMEM-8011聯強筆電真是給它有點年紀了,台中弘光學校裡面老師的,開機一段時間後畫面會異常,這問題主板的顯示晶片、集成晶片、面板都有可能,這台是更換主板集成晶片的部分,3500元完修。

筆電面板的部分我們也都有料件可更換,歡迎鄰近臨近清水、沙鹿、大甲、龍井、大肚、梧棲、台中港、靜宜、弘光等鄉鎮的客戶詢問筆電維修,您最佳的台中筆電維修據點

LEMEL-8011台中筆電維修-1

LEMEL-8011台中筆電維修-2

LEMEL-8011台中筆電維修-3

LEMEL-8011台中筆電維修-4

LEMEL-8011台中筆電維修-5

LEMEL-8011台中筆電維修-6

LEMEL-8011台中筆電維修-7

LEMEL-8011台中筆電維修-8

LEMEL-8011台中筆電維修-9

LEMEL-8011台中筆電維修-10

LEMEL-8011台中筆電維修-11

LEMEL-8011台中筆電維修-12

LEMEL-8011台中筆電維修-13